Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства на средновековна църква „Св. Никола“, гр. Сапарева баня

Възложител – Храм „Свети четиридесет мъченици“
Църквата „Св. Никола Мирликлийски“ е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност от национално значение и декларирана, като художествен паметник на културата от национално значение.