Project Description

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец

Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея- проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“, с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Направа на тротоари, полагане на бордюри, отводняване, полагане на асфалтова смес.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Костенец, 2030 гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2, тел/факс: +3597142/3234,2308

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.06.2015 г. – 14.09.2015 г.