Проучване и консултиране

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД съвместно с доказани партньори може да осигури завършен цикъл на реализацията на Вашите проекти. Така ние ще подкрепим и защитим Вашите интереси в целия процес на подготовка, разработване, финансиране, изпълнение на проекта и строителство. Дейността ни в областта на строителството е насочена както към клиенти-инвеститори, така и към крайни купувачи.

В своята дейност ние следваме политиката на непрекъснато повишаване качеството на предлаганите услуги, защото вярваме, че в този бизнес качеството следва да бъде водещ критерии за избор на изпълнител.

Ние можем да работим както с проекти разработени съвместно с Нашия екип, така и с готови проекти на клиента на етап и във вид, съобразен с неговите конкретни потребности и изисквания.

По реализацията работят специалисти и строители с висока квалификация и доказан професионален опит. В строителството и монтажно – ремонтните дейности използваме съвременни материали и технологии, гаранция за високото качество на предлаганите от нас продукти и услуги.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД работи с доказани партньори, които съвместно с нашия екип и екипите от професионалисти в проектирането и строителния дизайн, опитните технически ръководители и квалифицирания изпълнителски състав да обхванат целия диапазон от процеси по разработване на проекти, строителни работи, документална част по актуването на сградите и реализиране на крайния продукт.