Project Description

Полагане на асфалтова настилка, гр. Бобов дол

Полагане на асфалтова настилка, гр. Бобов дол – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Полагане на асфалтова настилка, гр. Бобов дол

Местополжение: гр. Бобов дол

Извършени дейности: Полагане на асфалтова настилка

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 10.06.2013 – 20.06.2013

Възложител / Лице за контакти и телефон: „Кюстендилска вода“ ЕООД

Адрес: ул.“Цар Освободител“ № 15, тел.: 078 55 23 71