Project Description

Отводняване и баластриране на улици, Община Брезник

Отводняване и баластриране на улици, Община Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Отводняване и баластриране на улици, Община Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Отводняване и баластриране на улици

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 23.08.2010 – 15.11.2010

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община – 07751/ 24-34, Централа – 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс – 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов