Project Description

Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник

Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Основен ремонт на улица „Нестор Петров“, гр. Брезник

Местополжение: Община Брезник, ул. „Нестор Петров“

Извършени дейности: Основен ремонт на улица

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 05.08.2009 – 20.08.2009

Възложител / Лице за контакти и телефон: „СК-13 ПЪТСТРОЙ“АД

Адрес: гр.Перник 2337, ул: Софийско шосе 38, тел: 076 649000, факс: 076 649010