Project Description

Основен ремонт на улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник

Основен ремонт на улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Основен ремонт на улица „Иван Тимофеев“, гр. Брезник

Местополжение: Община Брезник, улица „Иван Тимофеев“

Извършени дейности: Основен ремонт на улица

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 23.03.2009 – 08.04.2009

Възложител / Лице за контакти и телефон: „СК-13 ПЪТСТРОЙ“АД

Адрес: гр.Перник 2337, ул: Софийско шосе 38, тел: 076 649000, факс: 076 649010