Project Description

Основен ремонт на местни пътища, Ковачевци – 2016 г.

Възложител – Община Ковачевци

Предмет на поръчката – Ще бъде направен основен ремонт на пътищата на територията на община Ковачевци.

Предвижда се направа на асфалтови кръпки; направа на водостоци; Укрепване на мостово съоръжение в с. Егълница, мах. „Джагалска“; изкопни работи и механизирано почистване на храстова растителност.