Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Симитли, УПИ I, кв.43 по плана на гр. Симитли

Възложител – община Симитли
Създаване на многофункционална образователна среда на открито и подобряване на училищното осветление и физкултурния салон, чрез основен ремонт на двора и физкултурния салон на училището в гр. Симитли. Оформяне на футболно игрище, баскетболно игрище, игрище за тенис на корт, комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол, писта за бягане, беседка, три открити класни стаи, сцена, полагане на нови настилки, ново озеленяване и основен ремонт на съществуващата ограда на училищния двор.