Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд, 2015 г.-проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД.
ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”, 2015 г.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изкърпване на дупки; доставка и полагане на асфалтобетон; студено рециклиране на пътната настилка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Костинброд, гр. Костинброд, ул.”Охрид” № 1

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13.05.2015 г. – 22.03.2016 г.