Project Description

Основен и текущ ремонт, рехабилитация

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд, 2014г.-проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд”.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Основен ремонт на четвъртокласен път SFO 1401/81017 Костинброд – Петърч – Безден от о.т. 105А до о.т. 107 и от о.т. 86 до о.т. 87; Поддържане и ремонт на пътища и улици с асфалтови настилки; Земни работи и поддържане и ремонт на пътни принадлежности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Костинброд, гр. Костинброд, ул.”Охрид” № 1

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 28.05.2014 г. – 12.12.2014 г.