Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли

Обект: „Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли“
Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обща стойност на договора: 4 000 000,00 лв без ДДС
Договор № 17/ 17.09.2020 г.
Срок: 48 месеца
Фаза на изпълнение в момента: НЕЗАВЪРШЕН ОБЕКТ
Завършени подобекти:
1. Основен ремонт на улица от о.т.1, о.т. 5, о.т. 6 в село Полена, община Симитли
2. Текущ ремонт на ул. „Славянска“ от о.т. 91 до о.т.130, кв. Ораново
3. Основен ремонт на тротоари по ул. „Христо Ботев“ от о.т.83 до о.т.99, по плана на гр. Симитли, община Симитли
4. Основен ремонт на тротоари по ул. „Славянска“ от о.т.91 до о.т.130, по плана на кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли
5. Основен ремонт на пешеходна алея – стълби в ж.к. „Миньор“ при бл. №4, №5, №6 и №7 в с. Брежани, община Симитли
6. ул. от О.К.1 до вход ОУ “ Паисий Хилендарски“, село Долно Осеново, община Симитли
7. Текущ ремонт на ул. от ПИ № 50 до о.т.17 с дължина 200 м, ширина 4 м, село Долно Осеново
8. Текущ ремонт на ул. до ПИ № 278, 279, 280 с дължина 51 м, ширина 4 м, село Долно Осеново
9. Текущ ремонт на ул. от о.к.8 до ПИ № 106 с дължина 72 м, ширина 3,6 м, село Долно Осеново
10. Текущ ремонт на ул. от о.к.21 до ПИ № 225 с дължина 35 м, ширина 3,7 м, село Долно Осеново
11. Ремонт на общински местен път кв. Дрънкалица, с идентификатор 66460.368.517, 66460.368.743 по КККР на гр. Симитли, община Симитли
12. Текущ ремонт на общински път BLG 2292, община Симитли
13. Текущ ремонт на общински път BLG 1291, община Симитли Текущ ремонт на общински път BLG 1071, /при с. Железница/, община Симитли
14. Основен ремонт на общински паркинг в УПИ X, пл.сн.№137, кв.37 по плана на гр. Симитли
15. Текущ ремонт на ул. „Победа“ от о.т.44 до о.т.15 кв. Ораново
16. Текущ ремонт на ул. „Д. Полянов“ от о.т.34 до о.т.39, кв. Ораново Текущ ремонт на ул. „Д. Ацев“, кв. Ораново
17. Текущ ремонт на ул. от о.т. 132 до о.т. 210, село Брежани
18. Ремонт на стълби на ул.“Никола Парапунов“, кв. Ораново, гр. Симитли
19. Текущ ремонт на ул.“Цар Симеон“ от О.Т. 92 до О.Т. 98, кв. Ораново, на гр. Симитли
20. Ремонт на ул.“Кокиче“, с. Крупник, гр. Симитли
21. Ремонт на ул.“Хан Аспарух“ от пресечка на ул.“Кокиче“, с. Крупник, община Симитли
22. Ремонт на ул. от ОК 31 – ОК 30 до ПИ № 290, с. Долно Осеново, община Симитли
23. Ремонт на ул. „Димитър Ацев“, кв. Ораново, гр. Симитли
24. Ремонт на ул.“Гьорче Петров“ гр. Симитли
25. Ремонт на ул. „Сердика“ от О.Т. 42 до О.Т. 36, гр. Симитли
26. Ремонт на полски път за гробищен парк и горна махала в с. Брежани, община Симитли
27. Ремонт на полски път за гробищен парк с. Полена, община Симитли
28. Ремонт на улица от О.Т. 49 до О.Т. 66 в с. Полето, община Симитли
29. Ремонт на ул. „Преспа“ от О.Т. 137 до О.Т. 150 в кв. Ораново, община Симитли
30. Ремонт на улица от ЖП прелез до главна улица в с. Железница, община Симитли
31. ул. „Васил Левски“ село Крупник
32. ул. „Беласица“ , гр. Симитли
33. ул. „Изворите“ от о.т.78 до о.т.74, гр. Симитли
34. ул. „Илинден“ от о.т.106 до о.т.119, гр. Симитли
35. ул. „Гладстоун“, село Крупник, община Симитли
36. ул. „Влахина“, село Крупник, община Симитли