Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ – Пчелин /ІІІ-8222/, участък от км 0+257 до км 4+135

Възложител – община Долна баня
Строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на общински път включващ възстановяването и подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътя:
Постигане на технически елементи отговарящи на нормативните за съответната проектна скорост;
Гарантиране на носимоспособността на настилката;
Гарантиране равността на настилката;
Гарантиране на добро отводняване;
Безопасност при организация на движението