Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч. ст. Долна баня – х. Гергиница, участък от км 0+799 до км 4+320.45

Възложител – община Долна баня
Строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на общински път включващ възстановяването и подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътя:
Постигане на технически елементи отговарящи на нормативните за съответната проектна скорост;
Гарантиране на носимоспособността на настилката;
Гарантиране равността на настилката;
Гарантиране на добро отводняване;
Безопасност при организация на движението