Project Description

Минерална желязна вода в гр. Брезник, 2006г.

Минерална желязна вода в гр. Брезник, 2006г. – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Минерална желязна вода в гр. Брезник“, 2006г.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изграждане на чешма с беседка и пейки, направа на стълбища и паважна настилка от едър паваж.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Брезник

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 06.07.2006г. – 08.09.2006г.