Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин”, ведно с прилежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна Баня

Възложител – община Долна баня
Основни дейности, включени в проекта:
Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата;
Вертикална планировка;
Доставка и монтаж на районно осветление;
Озеленяване;
Доставка и монтаж на оборудване за детски площадки;
Доставка и монтаж на оборудване за поливна система