Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня

Възложител – община Долна баня
Проектът обхваща строително-монтажни работи, свързани с реконструкция на улици и тротоари и подмяна на уличното осветление.