Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НППЕ – гр. Брезник

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕ на Многофамилна жилищна сграда (гр. Брезник)
ОБЕКТ: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Брезник, ул. „Д-р Йордан Стефанов“ блок 5, вх. „А“ и „Б“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗНИК

ОПИСАНИЕ: Целта на проекта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата, сравнение с еталонния разход на енергия на сградата и определяне на възможни енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийния баланс и повишаване комфорта в сградата.