Project Description

Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник

Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Изкърпване на пропаднали участъци, гр. Перник

Местополжение: Община Перник

Извършени дейности: Изкърпване на пропаднали участъци

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 16.10.2012 – 01.11.2012

Възложител / Лице за контакти и телефон: „Рила Газ“ ЕАД

Адрес: гр. Перник 2300, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23, тел.: +359 76 60 56 69, факс: +359 76 60 60 92