Project Description

Изграждане на подпорна стена, Община Бобов дол

Изграждане на подпорна стена, Община Бобов дол – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Изграждане на подпорна стена, Община Бобов дол

Местополжение: Община Бобов дол

Извършени дейности: Изграждане на подпорна стена

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 26.09.2012 – 01.11.2012

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Бобов дол

Адрес: гр. Бобов Дол, ул. 27-ми Октомври 2, тел.: 0702 6-23-23