Дейности по обезопасяване срещу падащи камъни

Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София” и участък от км 42+400 до км 47+300 на път III-623 „Граница Кюстендил-Жедна-Извор-Земен-Враня стена-Габрашевци”.

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изготвяне на проект и извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АПИ – Областно пътно управление гр. Перник, със седалище и адрес – гр. Перник, ул. „Софийско шоссе“ № 31

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.06.2015 г. – 20.06.2015 г.