Project Description

Газификация на Дупница, Радомир, Перник

Строителство на газоразпределителна мрежа гр. Дупница, гр. Радомир, гр. Перник-проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: Строителство на газоразпределителна мрежа гр. Дупница, гр. Радомир, гр. Перник

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Изграждане на газоразпределителна мрежа и съответните подземни отклонения за потребители, включваща изкопна дейност, заваряване, възстановяване, монтаж и заваряване на подземните проводи и съответните връзки към потребителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ССС България“ АД, гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ №46, ет.1

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24.06.2014 г. – 15.12.2014 г.