Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на общинска администрация в гр. Симитли

Възложител – община Симитли
Строителството обхваща подобряване на енергийната ефективност в административната сграда в гр. Симитли, в която се помещава общинска администрация Симитли.
Целта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на кметство в с. Брежани

Възложител – Община Симитли
Строителните дейности предвиждат подобряване на енергийната ефективност в кметството в село Брежани.
Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на кметство в с. Крупник

Възложител – Община Симитли
Строителните дейности предвиждат подобряване на енергийната ефективност в кметството в село Крупник.
Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на кметство в с. Мечкул

Възложител – Община Симитли
Строителните дейности предвиждат подобряване на енергийната ефективност в кметството в село Мечкул.
Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на кметство в с. Ракитна

Възложител – Община Симитли
Строителните дейности предвиждат подобряване на енергийната ефективност в кметството в село Ракитна.
Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли – сграда на кметство в с. Сушица

Възложител – Община Симитли
Строителните дейности предвиждат подобряване на енергийната ефективност в кметството в село Сушица.
Целта на проекта е чрез предвидените строително-монтажни работи да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на сградата.