ВиК строителство

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД има сериозен опит в реализирането на проекти свързани с рехабилитация, реконструкция и строителство на нови водопреносни и канализационни мрежи и съоръжения, водохващания, резервоари за питейна вода и довеждащи водопроводи, което от своя страна води до подобряване на качеството на живота на хората.