Благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово – път MON1130 от ОТ22 до ОТ312 и от ОТ12 до ОТ56, община Якимово

Възложител – Община Якимово
Строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация трасето на общински път IV-MON1130, започва от ОТ56 и края на изпълнената реконструкция на път II-81 „Расово-Лом“ по посока на с. Комощица и продължава от ОТ12 на път III-818 посока Лом, след около 100м на ОТ 22 се включва по път MON1130 преминаващ през цялото с. Якимово и завършва до ОТ 312 на същия път III-818 за Лом. Общата дължина на участъка е 5027,50 м., той включва възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътя:
Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло;
Подобряване на отводняването;
Подобряване комфорта на пътуване;