Project Description

Благоустрояване на улици на територията на община Симитли

ул. „Васил Левски“, село Крупник, Община Симитли
ул. „Трайчо Костов“, село Крупник, Община Симитли
ул. „Хаджи Димитър“, гр. Симитли, Община Симитли
ул. „Кресненско въстание“, село Крупник, Община Симитли
„Път за индустриална зона“, Община Симитли

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Срок: общ срок за всички улици 180 календарни дни
Дата на откриване на строителната площадка: 19.10.2020 г.