Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2020

Обект: „Благоустрояване на улици на територията на община Симитли“
• ул. „Васил Левски“, село Крупник, Община Симитли
• ул. „Трайчо Костов“, село Крупник, Община Симитли
• ул. „Хаджи Димитър“, гр. Симитли, Община Симитли
• ул. „Кресненско въстание“, село Крупник, Община Симитли
• „Път за индустриална зона“ – Етап 1, Община Симитли

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Договор №12/ 20.08.2020 г.
Срок: общ срок за всички улици 180 календарни дни
Дата на откриване на строителната площадка: 19.10.2020 г.
Технически ръководител: инж. Йордан Генадиев
Удостоверение за въвеждане в експлоатация от № 22/ 18.12.2020 г. на обект: ул. „Хаджи Димитър“, гр. Симитли, Община Симитли
Удостоверение за въвеждане в експлоатация от № 23/ 21.12.2020 г. на обект: ул. „Васил Левски“, село Крупник, Община Симитли
Удостоверение за въвеждане в експлоатация от № 7/ 02.08.2021 г. на обект: „Път за индустриална зона“ – Етап 1, Община Симитли
Удостоверение за въвеждане в експлоатация от № 8/ 02.08.2021 г. на обект: ул. „Трайчо Костов“, село Крупник, Община Симитли
Удостоверение за въвеждане в експлоатация от № 9/ 02.08.2021 г. на обект: ул. „Кресненско въстание“, село Крупник, Община Симитли

Фаза на изпълнение: ПРИКЛЮЧИЛ