Благоустрояване на улици на територията на община Симитли 2018

Обект: Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в град Симитли и село Полето, Община Симитли
• ул. „Любен Каравелов“, гр. Симитли
• ул. „Иван Козарев“, гр. Симитли
• ул. „Пирин“, гр. Симитли
• ул. „Партизанска“, гр. Симитли
• ул. „от.34-от.48-от.41-от.40-от.39-от.38“ в с. Полето
Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ
Изпълнител: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Дата на откриване на строителната площадка: 09.04.2019 г.
Фаза на изпълнение: ПРИКЛЮЧИЛ