Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли

Възложител – община Симитли
Строително-монтажните дейности обхващат благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли, а именно: ул. 9 – ти Септември, с. Черниче, ул. Пирин, с. Черниче, ул. Първа, с Полето, ул. Втора, с. Полето, ул. Димитър Благоев, с. Полена, ул. Александър Стамболийски, с. Крупник, ул. Димитър Ацев, с. Крупник, ул. Иван Вазов, с. Крупник, ул. Пейо Яворов, с. Крупник, ул. Карл Маркс, с. Крупник.