Благоустройства

Проектиране и изграждане на места, предназначени за развлечения и отдих. Изграждане на детски и спортни площадки, паркове и алеи.