Project Description

Асфалтиране на улици в Община Брезник

Асфалтиране на улици в Община Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Асфалтиране на улици в Община Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Асфалтиране на улици

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 01.09.2009 – 20.10.2009

Възложител / Лице за контакти и телефон: „СК-13 ПЪТСТРОЙ“АД

Адрес: гр. Перник 2337, ул. „Софийско шосе“ 38, тел: 076 649000 факс: 076 649010