Project Description

Асфалтиране на път на територията на Община Своге

Асфалтиране на път, Община Своге – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Асфалтиране на път, Община Своге

Местополжение: Община Своге

Извършени дейности: Асфалтиране на път

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 09.08.2013 – 14.08.2013

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Своге

Адрес: гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: 2260 тел.: +359 726/85, централа; тел. + 359 726/ 220-59; факс: +359 726/225-39