Project Description

Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник

Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник – проект, изпълнен успешно от фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Обект: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в Община Брезник

Местополжение: Община Брезник

Извършени дейности: Асфалтиране и изкърпване на улична мрежа

Главен изпълнител (да/не): Да

Срок на започване и завършване на обекта: 09.09.2009 – 30.10.2009

Възложител / Лице за контакти и телефон: Община Брезник

Адрес: гр.Брезник 2360, ул. Елена Георгиева №16, Община – 07751/ 24-34, Централа – 07751/ 20-10; 07751/ 20-34, Факс – 07751/ 38-45, Кмет – Васил Узунов