Референция от Сапарева баня

Договор между "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД и Община Сапарева баня

Проект: „Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект – ул. „Венелин“ и ул. „Христо Ботев“, с. Сапарево от 141-191 км. 0+423.21-0+849.19“

Извършени дейности: В рамките на договора е извършен основен ремонт на улици и изграждане на подпорна стена с дължина 76 метра. Дейностите са извършени при спазване на поставените срокове и съгласно условията на договора и действащата нормативна уредба.

Възложител: Община Сапарева баня