Документи

Сертификати, удостоверения и референции, притежавани от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД притежава удостоверения и е член на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с най-висока категория по всичките групи строежи, включително за изпълнение на строежи в областта на реставрацията и консервацията на обекти - паметници на културата.

Дружеството притежава сертификати за успешно разработени и внедрени системи за управление на качеството, околна среда и ЗБУТ в областта на строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, строително-монтажни работи по изграждане и реконструкция на обекти от пътната инфраструктура и уличната мрежа, както и транспортна дейност. Чрез интегрираната система за управление, дружеството се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване качеството на строителните дейности при стриктно спазване на законовите разпоредби на Република България по отношение на дейността на организацията за предотвратяване вредните въздействия върху околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

Като доказателство за своя професионализъм и успешно реализирани проекти, фирмата е получила заслужени референции от Агенция „Пътна инфраструктура'' – Областно пътно управление – Перник; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и от редица общини, сред които Костенец, Костинброд, Брезник, Радомир, Сапарева баня, Своге, Бобов дол и Дупница.

Референция от АПИ

Проект: „Избор на изпълнител за извършване на дейности по обезопасяване срещу падащи камъни на участък от км. 78+300 до км. 78+650 на път I-6 „Гюешево-София“ и участък от км. 42+400 до км. 47+300 на път…

Референция от Костенец, No.4

Проект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ – с. Костенец и рехабилитация на площадното пространство към нея“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие…

Референция от Община Своге, No.5

Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2605/SFO 2604 Батулия-Ябланица-Огоя“. Извършени дейности: При изпълнение на договора са извършени дейности по полагане на асфалтова настилка – 3409 кв.м. Строителните…

Референция от Община Своге, No.4

Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2603/II – 16, Лакатник – Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге. Проект: „Рехабилитация на част от път SFO 2603/II – 16, Лакатник – Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге. При изпълнението…

Референция от Сапарева баня

Проект: „Реконструкция и основен ремонт на улици в Община Сапарева баня; подобект – ул. „Венелин“ и ул. „Христо Ботев“, с. Сапарево от 141-191 км. 0+423.21-0+849.19“. Извършени дейности: В рамките на договора…

Референция от Община Радомир

Проект: „Ремонт на местни общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в град Радомир“. Извършени дейности: В рамките на договора…

Референция от Костенец, No.3

Проект: “Ремонт и реконструкция на мостови съоръжения на територията на Община Костенец. Подобект: Ремонт и реконструкция на устои и направа на нова бетонна връхна конструкция на метален мост над река…

Референция от Костенец, No.2

Проект: “Реконструкция на пътни настилки на ул. „Марица“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013.Извършени дейности: При изпълнението…

Референция от Община Брезник

Проект: Договор за извършване на строително-ремонтни работи на обекти: Път PER 2001 Отклонение Велковци, Път PER 2005 Станьоци – Душинци, Път PER 2015 Станьовци – Ръждавец – Банище, Път PER 2019 Отклонение…

Референция от Бобов дол, No.1

Проект: „Изграждане на подпорна стена ул. „Никола Вапцаров“, село Мламолово при УПИ II, кв. 51 и УПИ XI-465, кв.41“. Извършени дейности: Изпълнение на строителни и монтажни работи по договор – качествено,…

Референция от Бобов дол, No.2

Проект: “Ремонт на общински пътища: KNL 3011/1014 участък – център с. Големи Върбовник до път KNL 3011 (II-62 Кюстендил – Дупница) Блато, KNL 3011 от кръстовището с път KNL 1014 до път II-62 (Кюстендил-Дупница)…

Референция от Бобов дол, No.3

Проект: „Ремонт на общински пътища: KNL 2015 (с. Мали Върбовник – с. Голем Върбовник), KNL 106 (вход-изход с. Долистово), KNL 1016 (изход с. Новоселяне – с. Коркина до път KNL 2014), KNL 2012 (с. Бабино…