Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци- Гургулят – Ракита“ от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250“

На 14.06.2023 г. в гр. Сливница се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект: Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци- Гургулят – Ракита“ от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250“.
Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800;
Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“

Възложител на договора е Агенция „Пътна инфраструктура“. Ремонтно-възстановителните дейности на третокласния път ще продължат 18 месеца от откриването на строителната площадка.
Проектът предвижда усилване на пътното тяло, полагане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването и подмяна на водопровода в населените места. Пътят ще е с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ще бъдат основно ремонтирани прилежащите малки и големи съоръжения по него.