С Удостоверение №10/10.06.2022 г. издадено от Община Брезник, бе въведен в експлоатация строеж:

– „Рехабилитация и реконструкция на улица „Ясна поляна“ в гр. Брезник, ЕТАП 1: Участък 2: от км 0+000.00 до км 0+180.00“
– „Рехабилитация и реконструкция на улица „Комсомолец“ в гр. Брезник, от км 0+000.00 до км 0+618.85“
– „Рехабилитация и реконструкция на улица „Шейново“ в гр. Брезник, от км 0+000.00 до км 0+275.94“