„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД подписа Договор за „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на гр. Перник и гр. Батановци, община Перник”

В рамките на договора ще изготвим технически инвестиционен проект за:
➢ битова канализация на ул. „Толстой“, ул. „ Йордан Миланов“, ул. „Младен Стоянов“ , ул. „Ален мак“ в град Перник;
➢ дъждовна канализация ул. „Люлин“ в град Перник;
➢ водопровод ул. „Нови пазар“, ул. „Република“, ул. „Ален мак“
➢ битова канализация на ул. „Средорек“ в град Батановци;

И изпълним строително-монтажни дейности за обекта съобразно обхвата и съдържанието на одобрения инвестиционен проект. Дължината на канализационната мрежа е 2300 метра, на водопроводната мрежа е 1800 метра.