Приключи ремонтът на източния тротоар на бул.“Христо Ботев“ в участъка от бул.“Сливница“ до ул.“Гривица“.

Старата настилка от бетонови плочи е подменена с павета тип „бехатон“, поставени са нови бетонови бордюри и тактилни плочи.
Ремонтните дейности са изпълнени по възлагане на Столична община, съгласно Договор за текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на Столична община-Зона III.