Основен ремонт на ул. „Гоце Делчев“ от ОТ118 до ОТ115″ в гр. Симитли

Започнаха дейностите по изпълнението на „Основен ремонт на ул. „Гоц Делчев“ от ОТ118 до ОТ115″ в гр. Симитли , съгласно Договор № 17/
17.09.2020 г. между Община Симитли и „Нивел строй“ ЕООД за обект „Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли“.