Успешно завърши основният ремонт на ул. „Септемврийска“ от ОТ32 до ОТ37 в гр. Симитли

Успешно завърши основният ремонт на ул. „Септемврийска“ от ОТ32 до ОТ37 в гр. Симитли , съгласно Договор № 17/ 17.09.2020 г. между Община Симитли и „Нивел строй“ ЕООД за обект „Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли“.