Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село

На 30. 07.2021г. стартира изпълнението на СМР на обект „Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“,
Техническият проект за укрепване на свлачище с номер SFO43.65869-01 e съставен на базата на реализираните много подробни инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания. Изследваната територия на свлачищните процеси обхваща зоната на кв. Старо село“ в западната част на гр. Своге, Територията обхваната от активни геодинамични процеси е много голяма и достига до 240дка.