Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на общ. Ихтиман

На 08.07.2021 „Нивел Строй“ ООД сключи договор с Община Ихтиман за Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на общ. Ихтиман по обособени позиции за обособена позиция №1 „Изграждане на горски противопожарен път“ „ПЪТ №2 – Шиндерица – Тиквенска поляна – Широки рът – Кадийка“, с. Бърдо, община Ихтиман.
Общата стойност на договора е 1 663 852,92 лева с ДДС.
Срокът на изпълнение на всички дейности по договора е до 15.09.2023г.

На 08.07.2021 „Нивел Строй“ ООД сключи договор с Община Ихтиман за Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на общ. Ихтиман по обособени позиции за обособена позиция №2 „Изграждане на горски противопожарен път“ „ПЪТ №3 – Балиов рът – Ильовия дол“, с. Бърдо, община Ихтиман.
Общата стойност на договора е 1 577 954,53 лева с ДДС.
Срокът на изпълнение на всички дейности по договора е до 15.09.2023г.