Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район Люлин

Строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД подписа договори със Столична община – Район Люлин за обект: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“
Строителните дейности, които ще бъдат изпълнени по договора включват строителни и ремонтни дейности за ремонт на тротоарни и асфалтови настилки по уличната мрежа, банкети, ремонт на подлези, пасарелки и канавки.
Конкретните дейности ще се изпълняват след възлагателно писмо от общината.
Срока за изпълнение е след изчерпване на финасовият ресурс .