Сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

С три месеца предсрочно реализирахме техническата рекултивация, част от проекта за „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“ от ДЗЗД „СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ 2020“ .
В церемонията по приемането на техническата рекултивация на 30.03.2021 година участваха Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, кмета на община Симитли Апостол Апостолов и управителя на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и ДЗЗД „СИМИТЛИ ИНЖЕНЕРИНГ“ – Велко Руйков, специалисти от екипа на изпълнителя и граждани.

С реализирането на техническата рекултивация се ограничава неблагоприятното въздействие върху околната среда на депонираните отпадъци.
Чрез изградената геокомпозитна система е защитено проникването на повърхностните води, събиране и отвеждане на инфилтрираните води, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло.
Изпълнението на биологичната рекултивация ще стартира след 2 месеца.