Път I-1 Видин до пътен възел Макреш от км. 3+757 до км 33+400

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ изпълнява строителството на стратегически пътен проект с национално финансиране „Път I-1 Видин до пътен възел Макреш от км. 3+757 до км 33+400“ . Трасето е с дължина 29,643 км и следва съществуващия обходен път на Видин, който ще бъде реконструиран и разширен.
Новият участък е проектиран с габарит Г 28 – с две ленти за движение в посока, аварийни ленти, разделителна ивица, водеща ивица и банкети.
Връзката със съществуващите пътища и населените места в региона ще се осъществява чрез пътни възли. Ще бъдат изградени подлези, надлези, 2 моста над реките Делийска и Войнишка, 3 виадукта, селскостопански подлези и надлези, площадка за отдих с електричество, водоснабдяване и пречиствателно съоръжение. Предвидена е реконструкция на електропроводи, водопроводна и канализационна мрежа, телефонни и оптични кабели и ландшафтно оформяне.
Партньори на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД са „ПСТ Груп“ ЕАД , „Пътинженеринг-М“ АД , „ПСТ Видин“ ЕООД и „ПСТ София“ ЕООД
Срока за изпълнение на проекта е 30 месеца.