Изграждане на вътрешна газопроводна инасталация и сграда за газопроводна станция – Перник

На 16.07.2020 „Нивел Строй“ ООД сключи договор с „Градски транспорт – Перник“ ЕООД за Инженеринг – проектиране, автоески надзор и СМР на вътрешна газопроводна инасталация и сграда за газопроводна станция.
Общата стойност на договора е 335 535 лева без ДДС.
Срокът на изпълнение на всички дейности по договора е 210 календарни дни.