База за асфалтови смеси

Производствената база за асфалтови смеси е разположена на територията на община Сливница.
Новата инсталация Benninghoven асфалтосмесител тип „ECO 2000“ е със смесителен капацитет 160 t/h при 80 смесителни цикъла/час с продължителност на един смесителен цикъл – 45 сек.
Производителност 160 тона на час.
Произвеждаме полимермодифицирани асфалтови смеси, асфалтови смеси с полимерно модифициран битум и асфалтови смеси с рециклирани материали при въведена сертифицирана система за производствен контрол при производството.

1. АС 31,5 осн.А0 50/70 – асфалтова смес за основен пласт на покритието за тежко и много тежко движение;
2. АС 31,5 осн.А0 50/70 с асфалт за рециклиране – асфалтова смес за основен пласт на покритието за тежко и много тежко движение;
3. АС 16 биндер 50/70 – асфалтова смес за долен пласт на покритието за тежко и много тежко движение;
4. АС 16 биндер ПмБ 25/55-55 -асфалтова смес за долен пласт на покритието за тежко и много тежко движение;
5. АС 16 биндер 50/70 с асфалт за рециклиране – асфалтова смес за долен пласт на покритието за за тежко и много тежко движение ;
6. АС 8 изн. А 50/70 – износващ пласт на покритието за средно , леко и много леко движение;
7. АС 12.5 изн. А 50/70 – износващ пласт на покритието за средно, леко и много леко движение;
8. АС 12.5 изн. А ПмБ 45/80-65 -износващ пласт на покритието за средно, леко и много леко движение;
9. АС 12.5 изн. А ПмБ 45/80-65 – износващ пласт на покритието за тежко и много тежко движение ;
10. Плътен асфалтобетон, тип В1(0/15) ПмБ 45/80-65 – износващ пласт на покритието за тежко и много тежко движение;
11. Студена асфалтова смес тип 0/8.

Произвежданите от строителна компания „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД асфалтобетонови смеси отговарят на съвременните стандарти за устойчивост и качество, придружени от Сертификат за съответствие на системата за производствен контрол 1814- CRP-243