Проекти

2022-04-29T01:27:05+03:00

Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли

Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община

2021-05-28T09:03:30+03:00
2021-05-28T09:03:48+03:00
2022-04-27T19:57:38+03:00

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията