Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге - проект, изпълнен успешно от фирма "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от път SFO 2603/ІІ-16, Лакатник – Своге/ - Заселе – Зимевица – Заноге

ПРЕДМЕТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: изкърпване на единични дупки, фрезоване, полагане на асфалтобетон

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: 2260, тел. + 359 726/ 220-59;

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 26.10.2015 г. – 30.10.2015 г.